Νέα

Η ατροφία των εγκεφαλικών εστιών μπορεί να προβλέψει την ανάπτυξη της αναπηρίας

Cactus Gems

Όπως αναφέρει μία καινούρια έρευνα, η ατροφία των εγκεφαλικών εστιών συσχετίζεται με τις φυσικές αναπηρίες των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

H μαγνητική τομογραφία (MRI - Magnetic resonance imaging) χρησιμοποιείται ως μία εξέταση ρουτίνας για τους ανθρώπους με Π.Σ., για να ελέγξουν την κατάσταση των ήδη υπαρχόντων εστιών και αν έχουν εμφανιστεί νέες.

Αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένας δείκτης της ανάπτυξης της πάθησης. Η έγκριση μία νέας θεραπευτικής αγωγής βασίζεται στην ικανότητα της να μειώσει τον αριθμό των εγκεφαλικών εστιών σε βάθος 24 μηνών.

Όμως οι ερευνητές αυτής της μελέτης, ανέπτυξαν μία νέα θεωρία: η εξαφάνιση των εστιών μπορεί να σηματοδοτεί μια αλλαγή της παθολογίας, όπως η ατροφία, ή ευεργετικές αλλοιώσεις, όπως η επιδιόρθωση της μυελίνης.

Επικεντρωμενοι στις παθολογικές αλλαγές των εγκεφαλικών εστιών, οι ερευνητές εξέτασαν τις εστίες που παρατηρήθηκαν σε παλιότερες MRI εξετάσεις, που έπειτα αντικαταστάθηκαν με  εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτή η πρακτική αντιτίθεται στην παραδοσιακή μέθοδο παρακολούθησης των νέων εστιών, όπως ανέφεραν.

“Τα μεγάλα νέα εδώ, είναι ότι κάναμε το αντίθετο απ’ ότι γινόταν εδώ και 40 χρόνια”, ανέφερε σε δελτίο τύπου, ο Michael G. Dwyer, PhD, και βασικός συγγραφέας της πενταετούς έρευνας. “Αντί να κοιτάζουμε τις νέες εγκεφαλικές εστίες, κοιτάξαμε το φαινόμενο των εγκεφαλικών εστιών που εξαφανίζονται μέσα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό”.

Πιο συγκεκριμένα, συνέκριναν το ρυθμό απώλειας των εστιών λόγω της ατροφίας, με τον ρυθμό εμφάνισης ή μεγέθυνσης των εστιών και κατά την έναρξη της έρευνας αλλά και κατά τον επόμενο έλεγχο που έγινε μετά από 5 ή 10 χρόνια.

Η έρευνα έγινε στο Πανεπιστήμιο του Buffalo, στην Νέα Υόρκη, και συμμετείχαν 192 άνθρωποι με Π.Σ., είτε με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα μορφή (οι 126 από αυτούς), είτε με προϊούσα μορφή (οι 48), ή με κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο (clinically isolated syndrome - CIS).

Η ομάδα διαπίστωσε ότι σε αντίθεση με τις νέες ή τις μεγενθυμένες εστίες, ο όγκος της ατροφικής αλλοίωσης συσχετίστηκε με την κλινική αναπηρία, όπως εκτιμήθηκε από την κλίμακα κατάστασης αναπηρίας (Expanded Disability Status Scale - EDSS), μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αναπηρίας στην Π.Σ..

Παρόμοια αποτελέσματα είχαν βρεθεί και σε μία δεκαετή έρευνα που συμμετείχαν 176 άνθρωποι, που ήταν μία συνεργασία μεταξύ των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Buffalo και επιστημόνων από το Charles University, στην Τσεχία.

Αυτή η δεκαετής έρευνα είχε παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (American Academy of Neurology) στο Los Angeles της California, τον Απρίλιο.

“Δεν βρήκαμε κάποια συσχέτιση μεταξύ των ανθρώπων που ανέπτυξαν περισσότερες ή μεγαλύτερες εστίες και την ανάπτυξη κάποιας αναπηρίας. Αλλά βρήκαμε ότι η ατροφία του όγκου των εστιών προέβλεψε την ανάπτυξη περισσότερων φυσικών αναπηριών”, ανέφερε ο Dwyer.

Διαχωρίζοντας τα δεδομένα σύμφωνα με τον τύπο της Π.Σ., διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι με διαλείπουσα Π.Σ. είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό νέων εστιών, ενώ αυτοί με προιουσα μορφή, είχαν την πιο έκδηλη ατροφία των εγκεφαλικών εστιών.

“Η ατροφία του όγκου των εστιών είναι ένας μοναδικός και κλινικά σχετικός απεικονιστικός δείκτης για της Π.Σ., και πολλά υποσχόμενος για την προιουσα Π.Σ.”, έγραψαν οι ερευνητές.

“Όλως παραδόξως, βλέπουμε ότι ο όγκος των εστιών μεγαλώνει στα αρχικά στάδια της πάθησης και σταματά σε μετέπειτα στάδια”, είπε ο Robert Zivadinov, MD, PhD, ένας από τους κύριους συγγραφείς της πενταετούς έρευνας και βασικός συγγραφέας της δεκαετούς.

“Όταν οι εστίες μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, δεν είναι γιατί οι εστίες των ασθενών επουλώνονται, αλλά γιατί πολλές από αυτές τις εστίες εξαφανίζονται ενώ μετατρέπονται σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό”.

Αρκετά σημαντικό, όπως τόνισε ο Zivadinov, ήταν η διαπίστωση ότι οι ατροφικές εγκεφαλικές εστίες ήταν ένας καλύτερος δείκτης της ανάπτυξης των αναπηριών, απ’ ότι η συρρίκνωση ολόκληρου του εγκεφάλου, που είναι ο ευρύτερα αποδεκτός βιοδείκτης του νευροεκφυλισμού στην Πολλαπλή Σκλήρυνση.

“Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ατροφικές εστίες δεν είναι ένα μικρό και δευτερεύον φαινόμενο της πάθησης, αντιθέτως υποδεικνύεται ότι μπορεί να έχουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη του ποιος θα αναπτύξει μία πιο σοβαρή και προοδευτική πάθηση”.

Η έρευνα με τίτλο, “Atrophied Brain Lesion Volume: A New Imaging Biomarker in Multiple Sclerosis,” δημοσιεύθηκε στο  Journal of Neuroimaging.

Scott Webb

Πηγή

multiplesclerosisnewstoday.com - Atrophy of Brain Lesions Predicts Disability in MS, 10-year Study Finds

 

Δείτε Επίσης

Μοιραστείτε το άρθρο