Προβλήματα στην κοινωνική αντίληψη συνδέεται με βλάβες σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου

Προβλήματα στην κοινωνική αντίληψη συνδέεται με βλάβες σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου

Η αρτιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων βασίζεται σε κρίσιμες και ουσιαστικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο.

Οι ιδιότητες αυτές είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων στο πρόσωπο του συνομιλητή, η ενσυναίσθηση, και η “θεωρία του νου” (Theory of Mind) - η ικανότητα διάκρισης των νοητικών καταστάσεων των άλλων και του εαυτού μας.

Για τους ανθρώπους με Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν γνωρίζαμε ακριβώς πως μπορεί να επηρεάστουν οι ικανότητες αυτές από την πάθηση.

Μία πρόσφατη μελέτη όμως, παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μία σημαντική έλλειψη αυτών των ικανοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους.

 

Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι τα πολύπλοκα νευρικά δίκτυα στα οποία βασίζεται η κοινωνική αντίληψη (social cognition), δεν έχουν εξεταστεί σε ανθρώπους με Π.Σ..

Όπως επίσης, δεν έχει διαλευκανθεί αν τα προβλήματα κοινωνικής αντίληψης μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και όταν δεν υπάρχει γνωστική δυσλειτουργία (cognitive impairment) σε ανθρώπους με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ. (RRMS).

 

Σε υγιείς ανθρώπους, οι μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της κοινωνικής αντίληψης και των περίπλοκων νευρικών δικτύων που περιλαμβάνουν τις εγκεφαλικές αμυγδαλές - μια ομάδα νευρώνων, σε σχήμα αμυγδάλου που θεωρείται μέρος του «πρωτόγονου» εγκεφάλου που αναλαμβάνει τις ενστικτώδεις λειτουργίες και σχετίζεται με τα συναισθήματα.

 

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλείς από το πανεπιστήμιο της Βερόνας στην Ιταλία, εξέτασαν αν η κοινωνική αντίληψη επηρεάζεται στην απουσία γνωστικής δυσλειτουργίας στους ανθρώπους με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ..

Προσπάθησαν να εντοπίσουν ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της δυσλειτουργίας της κοινωνικής αντίληψης και των εγκεφαλικών δομών, διερευνώντας τον ρόλο που κατέχουν οι αμυγδαλές στην κοινωνική αντίληψη των ανθρώπων με Π.Σ. χρησιμοποιώντας μεθόδους απεικόνισης.

 

Δημιούργησαν δύο ομάδες, στην μία 31 άνθρωποι με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ., και στην δεύτερη 38 υγιείς.

Οι άνθρωποι των δύο ομάδων είχαν αντίστοιχα χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης. Κανείς τους δεν είχα οποιαδήποτε γνωστική δυσλειτουργία. Τα μέλη της πρώτης ομάδας όμως λάμβαναν κάποια ανοσοτροποποιητική αγωγή.

 

Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε 3 διαφορετικές συνιστώσες της κοινωνικής αντίληψης: την “θεωρία του νου”, την αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου, και την ενσυναίσθηση.

Υποβλήθηκαν επίσης και στην δημιουργία μαγνητικών απεικονίσεων (MRI), τις οποίες οι ερευνητές ανέλυσαν, εστιάζοντας στον ολικό εγκεφαλικό όγκο και στο πάχος των αμυγδαλών, όπως στο πλήθος των εστιών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ. παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες στην εξέταση της “θεωρίας του νου”, που υποδεικνύει ότι η ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων είναι μειωμένη.

 

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στην αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων. Οι άνθρωποι με Π.Σ. Σημείωσαν χαμηλότερες βαθμολογίες από την ομάδα ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, στην αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο θυμός και ο φόβος, η ικανότητα αυτών των ανθρώπων ήταν αρκετά μειωμένη. Αποτέλεσμα που έχουν δείξει και άλλες έρευνες.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα συσχετίζονταν με βλάβες στις αμυγδαλές, αλλά όχι με τις εστίες που βρίσκονται στον υπόλοιπο εγκέφαλο.

Αντίστοιχα και τα επίπεδα της ενσυναίσθησης ήταν αρκετά χαμηλότερα, γεγονός που ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις άλλων ερευνών.

 

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, είναι η πρώτη έρευνα στην οποία εντοπίστηκε η συσχέτιση μεταξύ των βλαβών στις αμυγδαλές και την έλλειψη αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κοινωνική αντίληψη των ανθρώπων με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ..  μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια γνωστική δυσλειτουργία.

Οι ερευνητές πρότειναν να αξιολογείται η κοινωνική αντίληψη σε αρχικό στάδιο της πορείας της Πολλαπλής Σκλήρυνσης ανεξάρτητα από την παρουσία μίας γνωστικής δυσλειτουργίας,

 

Η μελέτη με τίτλο, “Social cognition deficits and the role of amygdala in relapsing remitting multiple sclerosis patients without cognitive impairment”, δημοσιεύθηκε στο Multiple Sclerosis and Related Disorders.
Karl JK Hedin

Πηγή

multiplesclerosisnewstoday.com - Social Cognition Issues Linked to Damage in Specific Brain Region in RRMS Patients, Study Shows

Δείτε Επίσης

Μοιραστείτε το άρθρο