Λίστα Αγωγών

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλες τις υπάρχουσες αγωγές για την Πολλαπλή Σκλήρυνση που διανέμονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουν εγκριθεί μέσω της κεντρικής διαδικασίας που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (European Medicines Agency - EMA). Ο πίνακας είναι ταξινομημένος αλφαβητικά σύμφωμα με το εμπορικό όνομα του φαρμάκου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε στο εμπορικό όνομα της κάθε αγωγής και ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει στον ιστότοπο της EMA. (Οι πληροφορίες είναι στα Αγγλικά)

Αγωγές

Εμπορική Ονομασία

Δραστική Ουσία

Φαρμακευτική Εταιρία

Έτος Έγκρισης

Τύπος και συχνότητα χορήγησης

Teriflunomide

Sanofi-Aventis Group

2013

Δισκία. Καθημερινά.

 Avonex®

Interferon beta-1a

Biogen

1997

Ενδομυική ένεση. Μία φορά την εβδομάδα.

Interferon beta-1b

Bayer Pharma Ag

1995

Υποδόρια. Κάθε δύο μέρες.

Glatiramer acetate

Teva Pharmaceuticals Ltd

2002

Υποδόρια. Ημερησίως ή τρεις φορές την εβδομάδα.

Interferon beta-1b

Novartis Europharm Ltd

2008

Υποδόρια. Κάθε δύο μέρες.

Fampridine

Biogen

2011

Δισκία. 2 φορές την ημέρα.

Fingolimod

Novartis Europharm Ltd

2011

Δισκία. Καθημερινά.

 Lemtrada®

Alemtuzumab

Genzyme Therapeutics Ltd

2013

Ενδοφλέβια. Τρεις κύκλους αγωγής των 5 ημερών κάθε χρόνο.

Ocrelizumab

Roche Registration GmbH

2018

Ενδοφλέβια. Κάθε 6 μήνες.

 Mavenclad®

Cladribine

Merck Europe B.V.

2017

Δισκία. 3,5mg/kg σωματικού βάρους για 2 έτη. Δύο κύκλους αγωγής των 2 εβδομάδων κάθε χρόνο.

Peginterferon beta-1a

Biogen

2014

Υποδόρια. Κάθε 2 εβδομάδες.

 Rebif®

Interferon beta-1a

Merck Serono Europe Ltd

1998

Υποδόρια. 3 φορές την εβδομάδα.

Dimethyl fumarate

Biogen

2014

Δισκία. 2 φορές την ημέρα.

 Tysabri®

Natalizumab

Biogen

2006

Ενδοφλέβια. Κάθε 4 εβδομάδες.