Η εξάσκηση της επεξεργαστικής ταχύτητας μπορεί να βοηθήσει τις νοητικές λειτουργίες

Η εξάσκηση της επεξεργαστικής ταχύτητας μπορεί να βοηθήσει τις νοητικές λειτουργίες

Ο χρόνος που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κατανοήσει μία πληροφορία και να αντιδράσει σε αυτή αφού την λάβει, αναφέρεται στην “ταχύτητα επεξεργασίας” του εγκεφάλου.

Αυτή η ταχύτητα θεωρείται ως το μεγαλύτερο νοητικό πρόβλημα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Τα προβλήματα της ταχύτητας επεξεργασίας οδηγούν συνήθως σε νοητικές δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου της προσωρινής μνήμης (working memory), την δεξιότητα ομιλίας, και την ικανότητα να μάθουν νέα πράγματα.

Αυτές οι νοητικές δυσλειτουργίες μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα των ασθενών να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως στην οδήγηση, τις κοινωνικές δραστηριότητες τους και στην εργασία τους.

Για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας έχει αποδειχθεί ότι η υπάρχουσα ηλεκτρονική θεραπεία (επεξηγηση), που έχει δημιουργηθεί για την βελτίωση της επεξεργαστικής ταχύτητας (Speed of processing training - SPT), είναι αρκετά αποτελεσματική.

Σύμφωνα με αυτά τα θετικά αποτελέσματα στους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι ερευνητές του Kessler Foundation (μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ειδικεύεται στον τομέα των αναπηριών) δημιούργησαν μία πιλοτική μελέτη (NCT01838824) στην οποία δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής θεραπείας σε ανθρώπους με Π.Σ..

Σε αυτή την μελέτη συμμετείχαν 21 άνθρωποι με Π.Σ., με ηλικία από 18 μέχρι 65. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 12 άτομα σε αυτή που ακολουθούσε την ηλεκτρονική θεραπεία, και τα υπόλοιπα 9 στην ομάδα ελέγχου.

Η πρώτη ομάδα έκανε 10 εκπαιδευτικές συνεδρίες σε υπολογιστή, που διήρκησαν περίπου 30-45 λεπτά, σε διάστημα 5 εβδομάδων. Η δεύτερη δεν ήρθε σε επαφή με οποιοδήποτε αντίστοιχο υλικό.

Οι άνθρωποι και των δύο ομάδων είχαν αξιολογηθεί στην εκκίνηση του προγράμματος και το πολύ μία εβδομάδα μετά το πέρας του, είτε είχαν ακολουθήσει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος ή όχι.

Οι νοητικές ικανότητες των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν μέσω νευροψυχολογικών εξετάσεων που μετρούν την ταχύτητα, την μνήμη, και τον αντίκτυπο του χρόνου επεξεργασίας στις δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Η ηλεκτρονική θεραπεία SPT προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις ικανότητες και τα επίπεδα της επεξεργαστικής ταχύτητας του κάθε συμμετέχοντα, όπως αξιολογήθηκαν στην εκκίνηση του προγράμματος.

Οι συνεδρίες περιελάμβαναν την εξάσκηση σε διάφορες εργασίες σε υπολογιστή, που εστίαζαν στην προσοχή και στην ταχύτητα επεξεργασίας.

Η εκπαίδευση στο SPT απαιτούσε την χρήση τριών βασικών ικανοτήτων: ανίχνευση, ταυτοποίηση και διάκριση.

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο στόχο, να προσδιορίσουν αν ο στόχος ήταν παρών ή απών σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ή να αποφασίσουν αν παρουσιαζόταν ο ίδιος στόχος ή κάποιος άλλος. Σταδιακά οι διεργασίες αυτές γινόντουσαν πιο περίπλοκες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι της πρώτης ομάδας είχαν αποκτήσει σημαντική βελτίωση στην επεξεργαστική τους ταχύτητα και σε όλες τις άλλες ικανότητες.

Αυτή η βελτίωση δεν υπήρχε στα μέλη της ομάδας ελέγχου.

Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεραπεία SPT θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους με Πολλαπλή Σκλήρυνση που έχουν παρουσιάσει προβλήματα με την επεξεργαστική ταχύτητα.

Όπως τονίζει η ερευνητική ομάδα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες, σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού και με μετρήσεις που θα φέρουν πιο πλήρη δεδομένα.

 

Η έρευνα με τίτλο “A Pilot Study Examining Speed of Processing Training (SPT) to Improve Processing Speed in Persons with Multiple Sclerosis” δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Neurology.

unsplash-logoMathew Schwartz

Πηγή

multiplesclerosisnewstoday.com - Processing Speed Training May Help Improve Cognitive Function in MS Patients, Pilot Study Suggests

Δείτε Επίσης

Μοιραστείτε το άρθρο