Νέα

Κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι η αγωγή της Adamas βελτιώνει την ταχύτητα βάδισης

Η ταχύτητα βάδισης σε ανθρώπους με Πολλαπλή Σκλήρυνση που λαμβάνουν το ADS-5102 (amantadine) της Adamas Pharmaceuticals, δείχνει να είναι 16.6% μεγαλύτερη από αυτούς που έλαβαν ένα placebo, όπως μας αναφέρει μία κλινική δοκιμή φάσης 2.

Ένα άλλο εύρημα ήταν ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που έλαβαν την αγωγή, έδειξαν αύξηση της ταχύτητας τους πάνω από 20%, κατά την διάρκεια των δοκιμών (4 εβδομάδες).

Η εταιρία δήλωσε ότι η μελέτη απόδειξης ή απόρριψης (NCT02471222) που έγινε σε 14 αμερικανικά κέντρα περιελάμβανε 60 ασθενείς με δυσκολίες στο βάδισμα. Οι ερευνητές τυχαιοποίησαν τους πληθυσμούς των ομάδων που συμμετείχαν, έτσι ώστε οι 30 να λάβουν ADS-5102 και οι άλλοι 30, ένα εικονικό φάρμακο - placebo.

Οι συμμετέχοντες λάμβαναν ένα χάπι κάθε ημέρα λίγο πριν κοιμηθούν. Την πρώτη εβδομάδα λάμβαναν χάπια των 137 mg, και έπειτα των 274 mg.

Ο πρωτεύων στόχος των δοκιμών ήταν η αξιολόγηση της ασφάλειας του ADS-5102 και το πόσο υποφερτό είναι από τους ανθρώπους. Στους δευτερεύοντες στόχους περιεχόταν και το αν η αγωγή αυτή μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα και την ικανότητα βάδισης.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 4 μετρήσεις: τις βαθμολογήσεις των συμμετεχόντων σε μία χρονομετρούμενη βάδιση 7.5 μέτρων (25 πόδια), στην εξέταση βάδισης 2 λεπτών, στην εξέταση έγερσης και βάδισης και στην Κλίμακα βάδισης Π.Σ. 12 (MS walking scale 12).

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν το φάρμακο είχαν καλύτερους χρόνος στην εξέταση βάδισης των 7.5 μέτρων, απ’ ότι αυτοί στην ομάδα του placebo - ένα αποτέλεσμα που θεωρείται πολύ σημαντικό. Η συγκεκριμένη εξέταση ελέγχει και την κινητικότητα του ατόμου αλλά και την λειτουργικότητα των ποδιών.

Επίσης αυτοί της πρώτης ομάδας είχαν καλύτερα αποτελέσματα και στην χρονομετρούμενη εξέταση έγερσης και βάδισης, και στην εξέταση βάδισης 2 λεπτών. Οι διαφορές δεν ήταν όμως σημαντικές όπως αναφέρουν οι ερευνητές.

Η εξέταση έγερσης και βάδισης χρησιμοποιεί την ισορροπία για να αξιολογήσει την κινητικότητα. Στην εξέταση βάδισης δύο λεπτών, παρακολουθείται η απόσταση που διανύει ο εξεταζόμενος μέσα σε δύο λεπτά.

Από την άποψη της ασφάλειας, οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι το ADS-5102 είναι ανεκτό, όπως ανέφεραν οι ερευνητές.

Όπως ανέφερε ο Jeffrey A. Cohen, νευρολόγος της Cleveland Clinic (Mellen Center for Multiple Sclerosis Treatment and Research) που είχε την θέση συμβούλου στις δοκιμές, σε δελτίο τύπου, σε ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων που έλαβαν το ADS-5102, έδειξαν βελτίωση στην ταχύτητα βάδισης τους κατά 20% σε σχέση με την ομάδα του placebo. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη για επιπλέον αποτελεσματικές αγωγές για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, καθώς προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα εγκεκριμένο φάρμακο από τον FDA (Η.Π.Α.), που θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικό μόνο για ένα υποσύνολο των παθούντων με κινητικά προβλήματα.

Η Adamas σχεδιάζει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές φάσης 3 μέσα στο έτος (στο δεύτερο τρίμηνο) που διανύουμε, για να εξετάσει περαιτέρω την ικανότητα του φαρμάκου να βοηθήσει τους ανθρώπους με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Η έρευνα, “Safety and efficacy of ADS-5102 (amantadine) extended release capsules to improve walking in multiple sclerosis: A randomized, placebo-controlled, phase 2 trial,” δημοσιεύθηκε στο Multiple Sclerosis Journal.

Taylor Jacobs

Πηγή

multiplesclerosisnewstoday.com

Μοιραστείτε το άρθρο

Δείτε Επίσης