Νέα

Το Tysabri βελτιώνει την ψυχική υγεία των ασθενών με δευτεροπαθή προϊούσα μορφή

Reaching for the sky

Η μακροχρόνια αγωγή με Tysabri (natalizumab) βελτιώνει σημαντικά την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων με δευτεροπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση (SPMS), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε ασθενείς που λαμβάνουν το φάρμακο για περίπου δύο χρόνια, έρευνα που υποστήριξε η Biogen.

Η Biogen παρουσίασε την έρευνα “The Impact of Natalizumab on Health-Related Quality of Life in Patients with Secondary Progressive Multiple Sclerosis,” στο 2017 Annual Meeting of the Consortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC), που έγινε στις 24-27 Μαΐου στην Νέα Ορλεάνη.

Το Tysabri, το οποίο συνιστάται ως αγωγή για τις πολύ ενεργές υποτροπιάζουσες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης, ανήκει σε μια κλάση αγωγών που δρουν στο ανοσοποιητικό σύστημα. Και έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει την επιδείνωση της αναπηρίας στις υποτροπιάζουσες μορφές.

Στις κλινικές δοκιμές AFFIRM (NCT00027300), το Tysabri είχε μια σημαντικά θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής της ψυχικής και της σωματικής υγείας στους ανθρώπους με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Στις κλινικές δοκιμές ASCEND (NCT01416181) είχαν ως στόχο να ερευνήσουν αν το Tysabri έχει παρόμοια αποτελέσματα στην δευτεροπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση.
Στην έρευνα χρησιμοποίησαν μια γενική φόρμα 36 ερωτήσεων (Short Form Health Status Survey (SF-36)), για την ποσοτικοποίηση της κατάστασης της υγείας των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση αυτή περιελάμβανε σωματική και ψυχολογική αξιολόγηση, και έγινε στην αρχή της έρευνας και την εβδομάδα 96.

Οι άνθρωποι με δευτεροπαθή προϊούσα (SPMS) που συμμετείχαν στις έρευνες ASCEND είχαν αρχική βαθμολογία, στη σωματική αξιολόγηση, 33.3 κατά μέσο όρο, εν αντιθέσει με αυτούς με υποτροπιάζουσα - διαλείπουσα (RRMS) που είχαν 43.9. Και οι δύο ομάδες έφεραν σχετικά ίδια βαθμολογία στην ψυχολογική αξιολόγηση.

Την εβδομάδα 96, ενώ η βαθμολογία στην ψυχολογική αξιολόγηση των ανθρώπων με SPMS που λάμβαναν το Tysabri παρέμεινε σταθερή, αυτοί που λάμβαναν το placebo είχαν αισθητά χαμηλότερη. Αυτοί που λάμβαναν το placebo είχαν επίσης χαμηλότερη βαθμολογία και στη σωματική αξιολόγηση από αυτούς που λάμβαναν Tysabri, αλλά οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές.

Οι ερευνητές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις βαθμολογίες για την σωματική αξιολόγηση των δύο ομάδων, η ποιότητα ζωής για αυτούς τους ανθρώπους χειροτερεύει στην πάροδο 2 χρόνων με βάση την διανοητική και ψυχική τους υγεία. Όμως η αγωγή με το Tysabri έδειξε σημαντική επίδραση στην διανοητική και ψυχική υγεία των ασθενών με δευτεροπαθή προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Πηγή: multiplesclerosisnewstoday.com

Μοιραστείτε το άρθρο

Δείτε Επίσης