Είδη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση επηρεάζει τους ανθρώπους με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο κάθε άνθρωπος που πάσχει από Π.Σ. θα έχει μια τελείως διαφορετική πορεία με την πάθηση. Πολλοί την ονομάζουν και δακτυλικό αποτύπωμα. Όμως, υπάρχουν δύο βασικά μοτίβα για το πως συμπεριφέρεται η πάθηση, τα οποία αναφέρονται ως "προϊούσα" ή "υποτροπιάζουσα" (progressive or relapsing). Η πάθηση, στην πορεία, μπορεί να ακολουθήσει την μια από τις δύο μορφές, ή ένα συνδυασμό τους.

Οι ειδικοί έχουν αναγνωρίσει τέσσερις βασικές μορφές:

  1. υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Π.Σ. (Relapsing-remitting MS, or RRMS)
  2. πρωτοπαθής προϊούσα Π.Σ. (Primary-progressive MS, or PPMS)
  3. δευτεροπαθής προϊούσα Π.Σ. (Secondary-progressive MS, or SPMS)
  4. προϊούσα υποτροπιάζουσα Π.Σ. (Progressive-relapsing MS, or PRMS)

Τι σημαίνει υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Η υποτροπιάζουσα μορφή χαρακτηρίζεται από επεισόδια εμφάνισης νέων ή χειροτέρευσης παλιών, συμπτωμάτων. Αυτά τα επεισόδια ονομάζονται υποτροπές (ή ώσεις). Τις υποτροπές ακολουθεί συνήθως μια ολική, ή τουλάχιστον μερική, ανάρρωση. Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή, καθώς 8 στους 10 που έχουν την πάθηση, έχουν μια τέτοια πορεία. Σε αυτή την βασική κατηγορία ανήκουν η υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα και η προϊούσα υποτροπιάζουσα.

Τι σημαίνει προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Η προϊούσα μορφή χαρακτηρίζεται από μια συνεχή και βαθμιαία πρόοδο της πάθησης, χωρίς, διαλείμματα, δηλαδή χωρίς διακριτές υποτροπές και αναρρώσεις. Στις προϊούσες μορφές η αναπηρία έχει βαθμιαία πορεία, είτε αργή, είτε γρήγορη, είτε με διάφορες διακυμάνσεις στο χρόνο. Τέτοιες μορφές επηρεάζουν λιγότερους ανθρώπους, καθώς μόνο το 10-15% διαγιγνώσκεται εξ αρχής με τέτοια μορφή. Τέτοιες είναι η πρωτοπαθής και η δευτεροπαθής προϊούσα, και η προϊούσα υποτροπιάζουσα.

Περισσότερα

Στην πρωτοπαθή προϊούσα και στην προϊούσα υποτροπιάζουσα έχουμε αυτή την σταθερή πορεία της πάθησης από την αρχή της εμφάνισης της. Στην δευτεροπαθή, οι ασθενείς ξεκινούν με την υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα μορφή, η οποία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου το 50% των ασθενών μετά από 10 χρόνια από την διάγνωση) κάνει μια μετάβαση σε προϊούσα μορφή. Να σημειώσουμε ότι η προϊούσα υποτροπιάζουσα είναι πολύ σπάνια μορφή, η οποία παρουσιάζει στοιχεία και των δύο μορφών που αναφέραμε. Οι ασθενείς με αυτή την μορφή δεν παρουσιάζουν αναρρώσεις.

A medical stethoscope.