Προβλήματα στην κοινωνική αντίληψη συνδέεται με βλάβες σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου

Προβλήματα στην κοινωνική αντίληψη συνδέεται με βλάβες σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου

Posted Posted in Νέα

Η αρτιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων βασίζεται σε κρίσιμες και ουσιαστικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο. Οι ιδιότητες αυτές είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων στο πρόσωπο του συνομιλητή, η ενσυναίσθηση, και η “θεωρία του νου” (Theory of Mind) – η ικανότητα διάκρισης των νοητικών καταστάσεων των άλλων και του εαυτού μας. Για τους ανθρώπους […]

Cactus Gems

Η ατροφία των εγκεφαλικών εστιών μπορεί να προβλέψει την ανάπτυξη της αναπηρίας

Posted Posted in Νέα

Όπως αναφέρει μία καινούρια έρευνα, η ατροφία των εγκεφαλικών εστιών συσχετίζεται με τις φυσικές αναπηρίες των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. H μαγνητική τομογραφία (MRI – Magnetic resonance imaging) χρησιμοποιείται ως μία εξέταση ρουτίνας για τους ανθρώπους με Π.Σ., για να ελέγξουν την κατάσταση των ήδη υπαρχόντων εστιών και αν έχουν εμφανιστεί νέες. Αυτό είχε χαρακτηριστεί […]

fence

Οι εγκεφαλικές βλάβες που προκαλεί η πολλαπλή σκλήρυνση επηρεάζουν την ικανότητα ερμηνείας των συναισθημάτων των άλλων

Posted Posted in Νέα

Το πως επηρεάζει η Πολλαπλή Σκλήρυνση τον “κοινωνικό εγκέφαλο”, ο οποίος καθορίζει την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε το πώς σκέφτονται και αισθάνονται οι γύρω μας, συνδέεται με συγκεκριμένους τύπους εγκεφαλικής βλάβης που προκαλούνται από την Πολλαπλή Σκλήρυνση: και οι εστίες και οι μικροσκοπικές αλλαγές που γίνονται στην λευκή ουσία του εγκέφαλου. Αυτά αναφέρονται […]