Συνδυασμός αγωγών μπορεί να σταματήσει την πρόοδο της PML που σχετίζεται με το Tysabri

Συνδυασμός αγωγών μπορεί να σταματήσει την πρόοδο της PML που σχετίζεται με το Tysabri

Posted Posted in Νέα

Όπως μας αποκαλύπτει μία σχετικά πρόσφατη έρευνα, ένας συνδυασμός μιας αντι-ιικής θεραπείας και του αντικαταθλιπτικού mirtazapine – γνωστό με το εμπορικό όνομα Remeron – μπορεί να σταματήσει την επιδείνωση της λοίμωξης που έχει συνδεθεί με την αγωγή Tysabri (natalizumab) για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η λοίμωξη του ιού John Cunninghan μπορεί να προκαλέσει μία θανατηφόρα εγκεφαλική […]